Specjaliści

Centrum

ks. dr Włodzimierz Płatek SCJ

 • Sercanin.
 • Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
 • Studia specjalistyczne z teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II („Społeczny wymiar transplantacji organów. Studium teologicznomoralne”).
 • Teolog, moralista, bioetyk.
 • Wykładowca teologii moralnej i bioetyki w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach.
 • Pracował jako wikariusz oraz kilka lat pełnił funkcję zastępcy dyrektora Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, będącego akademikiem dla młodzieży. pochodzącej z byłego „Bloku Wschodniego”, należącego do watykańskiej Fundacji Jana Pawła II
 • Aktualnie dyrektor Domus Mater i duszpasterz RodzinaTak.pl.
 

W duszpasterstwie RodzinaTAK.pl prowadzi: Wspólnotę Małżeństw, rozmowy z narzeczonymi, małżonkami i rodzicami, katechezy dla narzeczonych, rekolekcje Duchowej Adopcji, jest spowiednikiem i ojcem duchowym.

ks. mgr lic Paweł Leszko SCJ

 • Sercanin.
 • Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
 • Aktualnie studia specjalistyczne z teologii moralnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II  w Krakowie, przedmiotem zainteresowań naukowych jest tematyka małżeństwa i rodziny.
 • Pracował jako wikariusz w Krakowie, Bełchatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w Finlandii.
 • Pełnił posługę duszpasterską z pracodawcami i przedsiębiorcami w sercańskiej grupie TALENT.
 • Aktualnie pracownik Domus Mater i duszpasterz RodzinaTak.pl.
 
 
 
 
 

W duszpasterstwie RodzinaTAK.pl prowadzi: katechezy dla narzeczonych,  rozmowy z narzeczonymi, jest spowiednikiem.

mgr Iwona Koprowska

 • Ukończyła biologię molekularną oraz pedagogikę.
 • Dodatkowo ukończyła szkolenia z zakresu: naturalnych metod rozpoznawania płodności (Roetzera, Modelu Creightona), doradztwa laktacyjnego, komunikacji, diagnostyki alergii pokarmowych
 • Pracowała na Uniwersytecie Łódzkim, w Instytucie Medycyny Pracy.
 • Przez wiele lat tworzyła i aktywizowała społeczności lokalne mam z małymi dziećmi w „Ogródku dla Matki i Dziecka” w Krakowie.
 • Napisała książkę „Naturalnie karmię” przygotowującą rodziców do podjęcia karmienia piersią, stanowiącą uzupełnienie prowadzonych przez nią szkoleń.
 • Certyfikowany Doradca Laktacyjny. Stworzyła i od dziesięciu lat prowadzi wg swojego pomysłu poradnię laktacyjną.
 • Instruktor i nauczyciel Metod Rozpoznawania Płodności: metody prof. J.Roetzera i Creighton Model FertilityCare System (Modelu Creightona) – metody wykorzystywanej w leczeniu niepłodności w systemie NaProTECHNOLOGY.
 • Współtworzy i realizuje mini warsztaty, warsztaty oraz programy profilaktyczne i edukacyjne dla małżeństw i rodziców.
 • Prywatnie żona i mama Izy i Marysi. Uwielbia polegiwania w ogrodach, na łąkach. Cieszy się wszelkimi nierównościami terenu, choć widziała i piękne równiny. Cieszy się kontaktami z ludźmi, które przynoszą dłużej lub krócej trwające, budujące relacje.

W duszpasterstwie RodzinaTAK.pl prowadzi: szkolenia z zakresu Metod Rozpoznawania Płodności, poradnię laktacyjną, warsztaty dla małżeństw i rodziców.

mgr farm. Anna Bąk

 
 • Absolwentka wydziału Farmacji na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
 • Doświadczenie w obszarze medycyny opartej na dowodach naukowych oraz w badaniach klinicznych.
 • Prywatnie żona oraz mama Hani i Tadzia.
 • Zainteresowana tematyką zdrowego stylu życia, medycyny i psychologii.
 • Instruktor Metod Rozpoznawania Płodności: Creighton Model FertilityCare System (Modelu Creightona) – metody wykorzystywanej w leczeniu niepłodności w systemie NaProTECHNOLOGY.

 
  
 

W duszpasterstwie RodzinaTAK.pl prowadzi: szkolenia z zakresu Metod Rozpoznawania Płodności, warsztaty dla małżeństw i rodziców.

mgr Wiesława Banaszkiewicz

 • Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytytu Lubelskiego.
 • Ukończyła Studium Teologii Rodziny.
 • Dwuletni kurs psychoedukacji w ramach terapii gestalt oraz m.in.kurs profilaktyczno-wychowawczy „Spójrz inaczej”.
 • Kurs dla profesjonalistów „Szkoła dla Rodziców i Wychwawców”.
 • Prywatnie żona i matka czwórki dzieci, babcia dwójki wnucząt.
 • Otacza opieką psychologiczną dzieci i młodzież – aktualnie w katolickiej Szkole Podstawowej nr 45 w Krakowie.
 • Pracowała w Gimnazjum i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Projektowała i prowadziła sesje szkoleniowe z zakresu komunikacji, kreatywności, radzenia sobie ze stresem.
 • Prowadzi kursy dla rodziców i wychowawców w zakresie praktycznych umiejętności wychowawczych.
 • Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla narzeczonych, małżeństw dotyczące komunikacji międzyosobowej i pielęgnowania więzi.
 • Psycholog w Specjalistycznej Archidiecezjalnej Poradni Rodzinnej w Krakowie.
 • Biegły Sądu Metropolitalnego w Krakowie

W duszpasterstwie RodzinaTAK.pl prowadzi: porady psychologiczne, warsztaty dla narzeczonych.

mgr Barbara Biernat

 • Psycholog.
 • Studiowała psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i teologię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
 • Jest absolwentką Studium Pomocy Rodzinie prowadzonego przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwo Psychologicznego w Warszawie.
 • Ukończyła Szkołę Treningu Umiejętności Psychospołecznych (Instytut Edukacji i Psychoterapii Integra), Studium Socjoterapii (Ośrodek Terapii Gestalt Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków), podyplomowe studia z doradztwa zawodowego (AP) oraz inne szkolenia.
 • Jest zaangażowana w pomoc osobom niepełnosprawnym i przeżywającym różnorodne kryzysy życiowe.
 • Uczestniczyła w programie wspierającym osoby głuchoniewidome (projekt EFS).
 • Przez kilka lat prowadziła zajęcia z poradnictwa dla studentów na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II.
 • Aktualnie pracuje w oświacie, udziela pomocy psychologicznej i prowadzi poradnictwo w Archidiecezjalnej Poradni Rodzinnej.
 • Jest biegłym sądowym Sądu Metropolitalnego w Krakowie.

W duszpasterstwie RodzinaTAK.pl prowadzi: porady psychologiczne, warsztaty dla narzeczonych.

mgr Małgorzata Jarczyk
mgr inż. Maciej Jarczyk

 • Od ponad dwudziestu lat małżeństwo.
 • Rodzice czwórki dzieci.
 • P. Małgorzata z wykształcenia pedagog – nauczanie wczesnoszkolne.
 • P. Maciej z wykształcenia inżynier budownictwa drogowego.
 • Doradcy życia rodzinnego.
 • Długoletni uczestnicy wspólnoty Domowego Kościoła i innych grup religijnych.
 
 

 

 

 

W duszpasterstwie RodzinaTAK.pl prowadzą:  katechezy dla narzeczonych.

mgr Wojciech Jaroń

 • Absolwentem teologii małżeństwa na Papieskiej Akademii Teologicznej, dziś Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. 
 • Żonaty, dwójka dorosłych dzieci.
 • Doradca życia rodzinnego, pracuje w dwóch Katolickich Poradniach Życia Rodzinnego oraz prowadzi katechezy dla narzeczonych. 
 • Jest aktywnie działającym członkiem Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii, dyplomowanym dogoterapeutą oraz licencjonowanym trenerem psów dogoterapeutycznych.
 • Razem z małżonką Agatą prowadzi przedszkole, w którym odpowiada za zajęcia kynoedukacyjne.
 • Autor wielu artykułów, broszur i książek o tematyce religijnej.

 
 
 

W duszpasterstwie RodzinaTAK.pl prowadzi: spotkania Wspólnoty Małżeństw, rekolekcje Duchowej Adopcji.

Przewiń na górę