fbpx
Szkoladialogu3

„Szkoła dialogu”
warsztaty z komunikacji

Dla kogo:

Zapraszamy  małżonków chcących rozwinąć swoje umiejętności w zakresie porozumiewania się.

W czasie spotkania poruszymy następujące tematy:

 • jak radzić sobie z trudnymi emocjami, by nie niszczyły relacji;
 • jak nieagresywnie formułować swoje oczekiwania, by być autentycznym i szczerym;
 • jak rozwiązywać konflikty, by stawały się okazją do rozwoju związku;
 • jak dbać o wzajemne relacje, by miłość była coraz dojrzalsza.

Zajęcia mają charakter warsztatów, co oznacza, że zakładają aktywny udział uczestników.

Zapisy:
kontakt@rodzinatak.pl

+ 48 12 290 63 01

Spotkania z psychologiem

Szkoladialogu

Zapraszamy do kontaktu osoby, które doświadczają:

 • kryzysów i konfliktów małżeńskich i rodzinnych,
 • problemów wychowawczych,
 • trudności emocjonalnych. 

 

mgr Wiesława Banaszkiewicz
poniedziałek 16.00 – 20.00

 • psycholog
 • kryzysy, konflikty małżeńskie i rodzinne
 • problemy wychowawcze
 • trudności emocjonalne

mgr Barbara Biernat
wtorek 17.00 – 21.00

 • psycholog
 • kryzysy, konflikty małżeńskie i rodzinne
 • problemy wychowawcze
 • trudności emocjonalne
 • pomoc osobom niepełnosprawnym

Odpłatność:

 • spotkanie indywidualne – 150 zł za 1 godzinę
 • spotkanie z parą małżeńską – 150 zł za 1 godzinę

Termin spotkania należy ustalić telefonicznie

+ 48 12 290 63 01

Untitled design (5)

Poradnia małżeńska

Metoda objawowo-termicznej wg prof. J. Roetzera kurs indywidualny i szkolenia grupowe

Metoda oparta jest na obserwacji dwóch podstawowych biomatkerów (śluzu szyjkowego i temperatury) oraz odpowiedniej ich interpretacji. Może być wykorzystywana w sytuacji planowania lub odkładania poczęcia dziecka, monitorowania zdrowia ginekologicznego, rozwijania samoświadomości własnego ciała i przeżywanych stanów emocjonalnych.
Jest to metoda obserwacji mogąca mieć zastosowanie dla każdej kobiety, w każdej sytuacji: przy cyklach regularnych, nieregularnych, podczas karmienia piersią, w okresie premenopauzy, po odstawieniu antykoncepcji, przez cały okres życia prokreacyjnego.
Proponujemy indywidualne prowadzenie lub w małych grupach w zakresie nabywania wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się metodą rozpoznawania płodności wg prof. Józefa Roetzera.

Kurs indywidualny
 • Czas trwania: do indywidualnego ustalenia
Nauczyciel:
 • mgr Iwona Koprowska, Nauczyciel Metody Roetzera
Odpłatność:
 • spotkanie indywidualne – 100 zł za 1 godzinę
 • materiały szkoleniowe 20 zł

Termin spotkania należy ustalić telefonicznie

+ 48 12 290 63 01

KURS METODY cREI

Kurs metody Creighton Model FertilityCare System – Modelu Creightona

Creighton Model FertilityCare System

Jest to objawowa metoda obserwacji wykorzystywana do:

 • Starań o poczęcie dziecka
 • Określania czasu poczęcia
 • Monitorowania ciąży
 • Odkładania poczęcia dziecka
 • Monitorowania zdrowia ginekologicznego
 • Wnikliwej diagnostyki i precyzyjnego leczenia ginekologicznego i problemów z płodnością w systemie NaProTECHNOLOGY

Jest to metoda obserwacji mogąca mieć zastosowanie dla każdej kobiety:

 • O cyklach regularnych
 • O cyklach nieregularnych
 • Przy braku owulacji
 • Podczas karmieniu piersią
 • W okresie premenopauzy
 • Po odstawieniu antykoncepcji
 • W każdej innej sytuacji
 • Przez cały okres życia prokreacyjnego
Otwarte spotkanie informacyjne (sesje wprowadzającą).

W RodzinaTak.pl spotkania wprowadzające są indywidualne lub skierowane do niewielkiej grupy osób (w zależności od ilości zainteresowanych). Zapraszamy kobiety i małżeństwa zainteresowane podjęciem szkolenia, jak i doradców rodzinnych, personel medyczny, księży, osoby zakonne i wszystkich chcące dowiedzieć się o naprotechnologii i Modelu Creighton. Jest to prezentacja z wykorzystaniem slajdów przedstawiająca zainteresowanym:

 •     szczegóły i przebieg programu szkolenia, warunki uczestnictwa
 •     metodę leczenia i jej przebieg, wskaże listę przeszkolonych lekarzy
 •     sposób prowadzenia obserwacji i zapisu w karcie, itd.

Decyzję o przystąpieniu do programu można podjąć na spotkaniu lub później. Osoby decydujące się na wejście do systemu zaraz po spotkaniu mają możliwość od razu nabycia materiałów, rozpoczęcia obserwacji i ich zapisu w karcie. Z pozostałymi osobami ustalamy termin spotkania i sposób nabycia materiałów.

Pełne szkolenie Creigton Model FC System

Prowadzone jest według standardu gwarantującego każdemu uczestnikowi jednakową, kompletną wiedzę na temat prowadzonych obserwacji i zapisu biomarkerów oraz ich interpretacji. Dzięki nim możliwy jest szczegółowy wywiad medyczny oraz precyzyjna współpraca z lekarzem. Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanego instruktora metody – Fertility Care Practitioner. Szkolenie podstawowe, przy zachowaniu standardu spotkań, trwa 12 miesięcy. W przypadku leczenia, po około trzech miesiącach nauki, planowana jest pierwsza wizyta lekarska.

Prowadzący:
 • mgr Iwona Koprowska
 • mgr Anna Bąk
Odpłatność:
 • Spotkanie wprowadzające 1,5-2h 150zł
 • Spotkanie szkoleniowe 1-1,5h 150zł

Termin spotkania należy ustalić telefonicznie 

+ 48 12 290 63 01

NAPROTECHNOLOGIA

Poradnia Naprotechnologii

Naprotechnologia (NaProTECHNOLOGY®) to skrót od nazwy Natural Procreative Technology (Technologia Naturalnej Prokreacji).

Termin ten oznacza szereg zachowawczych i chirurgicznych metod leczenia niepłodności opartych na najnowocześniejszych osiągnięciach współczesnej medycyny oraz na szczegółowej obserwacji cyklu miesięcznego kobiety. Naprotechnologia skupia się na specjalistycznej i indywidualnej diagnostyce schorzeń powodujących niepłodność, a także na całościowym podejściu zarówno do kobiety, jak i do małżeństwa mającego problem z poczęciem dziecka. Leczenie tą metodą bywa długotrwałe i wymaga zaangażowania obojga małżonków, przynosi jednak zaskakująco dobre efekty.

Program diagnostyki i leczenia składa się z trzech etapów:

PRZYGOTOWANIE

Pary do pierwszej wizyty u lekarza naprotechnologa – rozpoczęcie Okres ten trwa około trzech miesięcy. Przygotowanie prowadzi przeszkolony instruktor Modelu Creightona (FertilityCare Practitioner), który zapoznaje parę z narzędziem diagnostycznym, jakim jest właśnie Model Creightona. Na podstawie prowadzonych kart obserwacji cyklu kobiety można zauważyć pewne nieprawidłowości wskazujące np. na zaburzenia hormonalne lub stany zapalne, które mogą prowadzić do obniżonej płodności lub zwiększonego ryzyka poronienia samoistnego.

DIAGNOSTYKA

Następnie małżeństwo trafia do wykwalifikowanego lekarza, który przez około trzy miesiące prowadzi diagnostykę laboratoryjną, obrazową lub laparoskopową. Karta obserwacji Modelu Creightona dostarcza informacji, których uzyskanie w inny sposób jest trudne lub nawet niemożliwe. Badania dodatkowe, takie jak ultrasonografia i badania hormonalne, nie są zlecane rutynowo, ale zgodnie z fizjologią danej kobiety, by nie przyczyniać się do wysnuwania fałszywych wniosków. Prowadzenie obserwacji w sposób ciągły umożliwia również monitorowanie leczenia.

LECZENIE

Etap leczenia przyczynowego, trwający do około roku, obejmuje dostępne leczenia: hormonalne, chirurgiczno-laparoskopowe lub klasyczną laparotomię. Wykorzystuje się w nich nowoczesne techniki laserowe, waporyzację laserową ognisk endometriozy, chirurgię rekonstrukcyjną jajowodów czy też specyficzne postępowanie przeciwzrostowe. Celem leczenia jest przywrócenie zdrowia prokreacyjnego pary i uzyskanie poczęcia. Jeśli nie dochodzi do niego w przeciągu maksymalnie dwóch lat, parze doradzana jest adopcja.

Kiedy małżonkowie decydują się na przystąpienie do programu, mają możliwość zakupienia u instruktora potrzebnych materiałów i rozpoczynają szkolenie, które przygotowuje ich do wizyt lekarskich, uczy „języka” naprotechnologii oraz kontroluje standard prowadzenia obserwacji i zapisów w karcie.

Prowadząca:
 • mgr Iwona Koprowska
 • mgr Anna Bąk

Zapisy:
kontakt@rodzinatak.pl

Termin spotkania należy ustalić telefonicznie

+ 48 12 290 63 01

WSPOLNOTA MALZENSTW_2



Wspólnota Małżeństw

Prowadzący:
 • ks. dr Włodzimierz Płatek SCJ
 • mgr Wojciech Jaroń

Zapisy:
kontakt@rodzinatak.pl

+ 48 12 290 63 01

Rozmowy i kierownictwo duchowe

Projekt bez tytułu (7)

Prośba o rozmowę, poradę w sprawie trudnej, doświadczanie trudności i wyzwań w codzienności oraz konfrontacja tego wszystkiego z życiem duchowym, religijnym, to tylko wierzchołek góry pytań, wątpliwości z jakimi przychodzimy do księdza – ojca – kierownika duchowego.  

Dziś, stało się modne mieć życiowego mędrca, idola, kogoś kto byłby dla mnie przewodnikiem, głosem doradczym, kimś komu mogę powierzyć tajemnice życia, swoje wątpliwości i rozterki. Dla ludzi wierzących w Boga i Bogu, kimś takim jest ksiądz, ojciec, kierownik duchowy. Jest to osoba pomocna. Obecność kogoś, kto z zewnątrz popatrzy na nasze życie, służąc radą, zachętą, pomocą w rozeznaniu – po to, byśmy mogli wiernie iść w naszym życiu za tym, co dobre, czego pragniemy i to czego oczekuje od nas Bóg – jest czymś bardzo pożytecznym. Towarzysz taki może stać się pomocny na każdym etapie naszego życia. Szczególnie taka obecność  wskazana jest w przełomowych okresach życia, takich jak np. wybór drogi życiowej, ślub, podejmowanie ważnych decyzji, czy też w okresach szczególniejszych trudności w życiowych. Wtedy kierownik duchowy okazuje się wielką pomocą we właściwej ocenie przeżyć i w trwaniu w wierności Bogu w trudnych doświadczeniach, które są przecież udziałem każdego z nas.

Warunki, które należy przyjąć, by kierownik duchowy był pomocny i mógł spełnić swoją rolę:

 • duch wiary, który wyraża się w świadomości, że kierownictwo duchowe nie jest zwykłym, ludzkim spotkaniem, lecz spotkaniem z osobą, która pełni w imieniu Boga i Kościoła swoją posługę. Potrzeba w związku z tym wiary, że Bóg udziela tej osobie szczególnych łask dla prowadzenia danego chrześcijanina do świętości. Stąd też ważne jest, by osoba kierowana przyjmowała osobę i słowa kierownika w duchu wiary, jako przedstawiciela Boga, który przez niego pragnie nas prowadzić;
 • otwartość i szczerości, aby w tym nadprzyrodzonym klimacie spotkanie stało się spontaniczne i szczere. Osoba kierowana powinna starać się z otwartym sercem, szczerze i prosto przedstawić swą własną sytuację, zarówno gdy wydaje się jej pozytywna, jak i negatywna, bolesna. Z zaufaniem trzeba przedstawić swe wnętrze z całą jego rzeczywistością przeszłą i obecną, zarówno tą upokarzającą nas, jak i podnoszącą na duchu. Tylko wtedy kierownik duchowy, znając do głębi sytuację obecną osoby kierowanej i to, co w przeszłości miało na nią wpływ, będzie w stanie wyrobić sobie właściwy sąd o osobie i jej sytuacji po to, by we właściwy sposób dopomóc w rozwoju wszystkich, udzielonych jej łask oraz wierności Bogu w jej konkretnym życiu;
 • aktywna współpraca, której winno towarzyszyć szczere pragnienie przemiany życia i dążenia do świętości. Jeżeli w dialogu kierownictwa duchowego zostaje wspólnie odkryta wola Boża, a więc to, czego On oczekuje od danej osoby, ważne jest, by ta osoba z uległością starała się iść za tym. Kierownictwo duchowe ma bowiem sens jedynie wtedy, gdy istnieje szczere pragnienie współpracy z tym, kogo uważa się za “przedstawiciela Boga” i pełnienia tego, co rozpozna się jako wolę Bożą. Bardziej przy tym trzeba być posłusznym nie tyle kierownikowi duchowemu, ile rozpoznanej woli Bożej.
ks. dr Włodzimierz Płatek SCJ
 • rozmowy
 • porady duchowe
 • kierownictwo duchowe
 • spowiedź

Zapraszam do rozmowy czy kierownictwa duchowego osoby w narzeczeństwie, przygotowujące się do ślubu i małżonków. 

kontakt@rodzinatak.pl

Termin spotkania należy ustalić telefonicznie

+ 48 12 290 63 01

Spowiedź

Spowiedz

Zastanawiasz się czy dziś jeszcze człowiekowi potrzebna jest spowiedź, czy to mi coś da, czy coś się we mnie zmieni?
Jestem przekonany, że nikt nigdy nie znał tak dobrze człowieka jak Jezus. A skoro tak jest, to fakt pozostawienia w kościele sakramentu pojednania jest bezdyskusyjnie Bożą pomocą. Nieustannie wyciągnięta jest ręka, Boża ręka w moją stronę, po to by mnie podnosić. Jak z niego korzystać?, to pytanie stawia sobie dużo ludzi. Każdy inaczej do niego dochodzi, przygotowuje się, przeżywa.

ks. dr Włodzimierz Płatek SCJ
 • rozmowy
 • porady duchowe
 • kierownictwo duchowe
 • spowiedź
ks. mgr lic. Paweł Leszko SCJ
 • spowiedź

W naszym duszpasterstwie służymy pomocą w dobrym przeżyciu pojednania z sobą, Bogiem i drugim człowiekiem.

Zatem wybierz czas dla siebie dogodny i zadzwoń

+ 48 12 290 63 01

Katechizm Kościoła Katolickiego o spowiedzi świętej: “Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem…” (KKK1422)

Penitent, który chce przystąpić do sakramentu pokuty powinien wypełnić następujące warunki:

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Przewiń na górę