fbpx
KATECHEZY

„Weekend zakochanych”
dwudniowe katechezy dla narzeczonych
(nauki przedmałżeńskie)

Dla kogo:

Zapraszamy narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentu Małżeństwa.

Cele spotkania:

Spotkanie stanowi formalne przygotowanie do zawarcia Sakramentu Małżeństwa uznane przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie i zakończone wydaniem świadectwa.
Celem spotkania jest przygotowanie uczestników do świadomego i pogłębionego przeżywania wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej.

Zapisy:
kontakt@rodzinatak.pl

+ 48 12 290 63 01

Szkoladialogu3

„Szkoła dialogu”
warsztaty z komunikacji

Dla kogo:

Zapraszamy narzeczonych przygotowujących się do zawarcia Sakramentu Małżeństwa, chcących rozwinąć swoje umiejętności w zakresie porozumiewania się.

W czasie spotkania poruszymy następujące tematy:

 • jak radzić sobie z trudnymi emocjami, by nie niszczyły relacji;
 • jak nieagresywnie formułować swoje oczekiwania, by być autentycznym i szczerym;
 • jak rozwiązywać konflikty, by stawały się okazją do rozwoju związku;
 • jak dbać o wzajemne relacje, by miłość była coraz dojrzalsza.

Zajęcia mają charakter warsztatów, co oznacza, że zakładają aktywny udział uczestników.

Zapisy:
kontakt@rodzinatak.pl

+ 48 12 290 63 01

Poradnia psychologiczna

Szkoladialogu

Zapraszamy do kontaktu osoby, które doświadczają:

 • kryzysów i konfliktów małżeńskich i rodzinnych,
 • problemów wychowawczych,
 • trudności emocjonalnych. 

 

mgr Wiesława Banaszkiewicz

poniedziałek 16.00 – 20.00

 • psycholog
 • kryzysy, konflikty małżeńskie i rodzinne
 • problemy wychowawcze
 • trudności emocjonalne
mgr Barbara Biernat

wtorek 17.00 – 21.00

 • psycholog
 • kryzysy, konflikty małżeńskie i rodzinne
 • problemy wychowawcze
 • trudności emocjonalne
 • pomoc osobom niepełnosprawnym

Odpłatność:

 • spotkanie indywidualne – 150 zł za 1 godzinę
 • spotkanie z parą małżeńską – 150 zł za 1 godzinę

Termin spotkania należy ustalić telefonicznie

+ 48 12 290 63 01

Rozmowy i kierownictwo duchowe

Projekt bez tytułu (7)

Prośba o rozmowę, poradę w sprawie trudnej, doświadczanie trudności i wyzwań w codzienności oraz konfrontacja tego wszystkiego z życiem duchowym, religijnym, to tylko wierzchołek góry pytań, wątpliwości z jakimi przychodzimy do księdza – ojca – kierownika duchowego.  

Dziś, stało się modne mieć życiowego mędrca, idola, kogoś kto byłby dla mnie przewodnikiem, głosem doradczym, kimś komu mogę powierzyć tajemnice życia, swoje wątpliwości i rozterki. Dla ludzi wierzących w Boga i Bogu, kimś takim jest ksiądz, ojciec, kierownik duchowy. Jest to osoba pomocna. Obecność kogoś, kto z zewnątrz popatrzy na nasze życie, służąc radą, zachętą, pomocą w rozeznaniu – po to, byśmy mogli wiernie iść w naszym życiu za tym, co dobre, czego pragniemy i to czego oczekuje od nas Bóg – jest czymś bardzo pożytecznym. Towarzysz taki może stać się pomocny na każdym etapie naszego życia. Szczególnie taka obecność  wskazana jest w przełomowych okresach życia, takich jak np. wybór drogi życiowej, ślub, podejmowanie ważnych decyzji, czy też w okresach szczególniejszych trudności w życiowych. Wtedy kierownik duchowy okazuje się wielką pomocą we właściwej ocenie przeżyć i w trwaniu w wierności Bogu w trudnych doświadczeniach, które są przecież udziałem każdego z nas.

Warunki, które należy przyjąć, by kierownik duchowy był pomocny i mógł spełnić swoją rolę:

 • duch wiary, który wyraża się w świadomości, że kierownictwo duchowe nie jest zwykłym, ludzkim spotkaniem, lecz spotkaniem z osobą, która pełni w imieniu Boga i Kościoła swoją posługę. Potrzeba w związku z tym wiary, że Bóg udziela tej osobie szczególnych łask dla prowadzenia danego chrześcijanina do świętości. Stąd też ważne jest, by osoba kierowana przyjmowała osobę i słowa kierownika w duchu wiary, jako przedstawiciela Boga, który przez niego pragnie nas prowadzić;
 • otwartość i szczerości, aby w tym nadprzyrodzonym klimacie spotkanie stało się spontaniczne i szczere. Osoba kierowana powinna starać się z otwartym sercem, szczerze i prosto przedstawić swą własną sytuację, zarówno gdy wydaje się jej pozytywna, jak i negatywna, bolesna. Z zaufaniem trzeba przedstawić swe wnętrze z całą jego rzeczywistością przeszłą i obecną, zarówno tą upokarzającą nas, jak i podnoszącą na duchu. Tylko wtedy kierownik duchowy, znając do głębi sytuację obecną osoby kierowanej i to, co w przeszłości miało na nią wpływ, będzie w stanie wyrobić sobie właściwy sąd o osobie i jej sytuacji po to, by we właściwy sposób dopomóc w rozwoju wszystkich, udzielonych jej łask oraz wierności Bogu w jej konkretnym życiu;
 • aktywna współpraca, której winno towarzyszyć szczere pragnienie przemiany życia i dążenia do świętości. Jeżeli w dialogu kierownictwa duchowego zostaje wspólnie odkryta wola Boża, a więc to, czego On oczekuje od danej osoby, ważne jest, by ta osoba z uległością starała się iść za tym. Kierownictwo duchowe ma bowiem sens jedynie wtedy, gdy istnieje szczere pragnienie współpracy z tym, kogo uważa się za “przedstawiciela Boga” i pełnienia tego, co rozpozna się jako wolę Bożą. Bardziej przy tym trzeba być posłusznym nie tyle kierownikowi duchowemu, ile rozpoznanej woli Bożej.

Zapraszam do rozmowy czy kierownictwa duchowego osoby w narzeczeństwie, przygotowujące się do ślubu i małżonków. 

Termin spotkania należy ustalić telefonicznie

+ 48 12 290 63 01

Spowiedź

Spowiedz

Zastanawiasz się czy dziś jeszcze człowiekowi potrzebna jest spowiedź, czy to mi coś da, czy coś się we mnie zmieni?
Jestem przekonany, że nikt nigdy nie znał tak dobrze człowieka jak Jezus. A skoro tak jest, to fakt pozostawienia w kościele sakramentu pojednania jest bezdyskusyjnie Bożą pomocą. Nieustannie wyciągnięta jest ręka, Boża ręka w moją stronę, po to by mnie podnosić. Jak z niego korzystać?, to pytanie stawia sobie dużo ludzi. Każdy inaczej do niego dochodzi, przygotowuje się, przeżywa.

ks. dr Włodzimierz Płatek SCJ
 • rozmowy
 • porady duchowe
 • kierownictwo duchowe
 • spowiedź
ks. mgr lic. Paweł Leszko SCJ
 • spowiedź

W naszym duszpasterstwie służymy pomocą w dobrym przeżyciu pojednania z sobą, Bogiem i drugim człowiekiem.

Zatem wybierz czas dla siebie dogodny i zadzwoń

+ 48 12 290 63 01

Katechizm Kościoła Katolickiego o spowiedzi świętej: “Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem…” (KKK1422)

Penitent, który chce przystąpić do sakramentu pokuty powinien wypełnić następujące warunki:

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Przewiń na górę