fbpx

POWSTANIE – KRÓTKA HISTORIA

Wszyscy obserwujemy coraz bardziej rozpowszechniające się zło, które chce zawładnąć ludzkimi sercami. Mając w sercu zasadę św. Pawła: „zło dobrem zwyciężaj” powzięłam postanowienie wynagrodzenia w postaci pielgrzymki. Jest to inicjatywa o charakterze modlitewno – pokutnym. Jej główną zasadą jest ukryty charakter czynów ekspiacyjnych, gdyż podejmujemy je dla Boga, który widzi w ukryciu i zna głębię serc, a nie po to, by się ludziom pokazać i przypodobać.

Maryja w Fatimie prosiła o modlitwę i pokutę. Maryja w Guadalupe wskazała Boga jako dawcę życia. Idąc za tymi wskazaniami podjęłam pierwsze idee pielgrzymki, w całkowitym milczeniu, która rozpoczynała się zawsze w którymś z krakowskich sanktuariów i kończyła się także w innym kościele sanktuaryjnym. Uczestnicy nieśli w sercu intencje wynagradzające, aby przepraszać i zadośćuczynić Bogu za tych, którzy są oziębli, obojętni i niewdzięczni. Dotychczas odbyło się 18 Pielgrzymek Wynagradzających.

Pomysł takiego rodzaju pobożności zrodził się na przełomie 2019/2020 roku podczas spotkania sylwestrowego, gdy zwierzyłam się koleżance, że od lat nie byłam na pieszej pielgrzymce, a nie dostanę dodatkowego urlopu. W odpowiedzi usłyszałam – To zrób własną, jednodniową z jednego kościoła do drugiego. Wkrótce omawiałyśmy szczegóły, po czym rozjechałyśmy się do swoich domów i tak minęło niemal 1,5 roku.

11 kwietnia 2021 roku obchodziliśmy Święto Miłosierdzia Bożego. Rano obudziłam się z silnym przekonaniem, że ta pielgrzymka musi powstać i to jeszcze w tym roku. Nie dało się w żaden sposób odpędzić tej myśli. Poddałam się i tego samego dnia znalazłam osoby, które pomogły mi rozpocząć działalność. Pragnieniem mojego serca było założenie fatimskiej pielgrzymki pokutnej o charakterze ukrytym, aby niczego nie robić na pokaz. Jej obowiązkowym elementem miało być milczenie, aby iść dla Boga a nie towarzystwa. Miał być to również wyraz wdzięczności dla Matki Bożej, która przychodziła do nas w 1917 roku.

Uważałam, że w taki sposób możemy Jej towarzyszyć w miesiącach objawień. Tak powstała Pielgrzymka Wynagradzająca, która rozpoczynała się Mszą Świętą w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach a kończyła w Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile. Po raz pierwszy wyszła 15 maja 2021 roku i wyruszała w jedną z sobót miesiąca aż do października. W sumie odbyło się sześć pielgrzymek. Lecz pojawiały się myśli, że to jeszcze za mało…

 

PIELGRZYMKA WYNAGRADZAJĄCA ZA GRZECHY
PRZECIWKO ŻYCIU

12 grudnia 2021 roku wyszła kolejna, która stała się I Pielgrzymką Wynagradzającą za grzechy przeciwko życiu. Obyła się W 490 rocznicę powstania obrazu Matki Bożej z Guadalupe i została nazwana „Tepeyac” – ponieważ na tym wzgórzu Maryja objawiała się św. Juanowi Diego przedstawiając się jako Maryja Dziewica, Matka Boga Prawdziwego, który jest dawcą wszelkiego życia. Wzniesienie Tepeyac było do tej pory miejscem poświęconym azteckim bóstwom, dla których składano ofiary z ludzi, pozbawiając ich życia w okrutny sposób. Po zjawieniach Maryi proceder ten wygasł.

Pielgrzymki Wynagradzające odbywają się w ciszy, aby móc usłyszeć głos Boga. Jest to dzieło ukryte, pątnicy nie mają żadnych zewnętrznych oznak. Oddzielamy się od świata, aby za chwilę do niego wrócić. Ta forma umartwienia została wybrana dlatego, że w dzisiejszych czasach cisza wymaga wielkiego samozaparcia. Obowiązkowym punktem jest Msza Święta, którą ofiarujemy w duchu pokuty oraz adoracja Najświętszego Sakramentu w milczeniu.

Idea pielgrzymowania w duchu wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciwko życiu pogłębiona została pragnieniem adoracji, spotkania z Eucharystycznym Jezusem. Wiedząc że największe rzeczy dokonują się w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, uznałam, że pielgrzymki te nie mogą się skończyć. Od 25 marca 2022 roku mają swoją duchową kontynuację w sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa w Krakowie w postaci całodziennej „Adoracji Wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu” i powtarzają się każdego 25 dnia miesiąca. Dzień ten jest wspomnieniem Zwiastowania, czyli momentu Poczęcia Wcielonego Słowa. Jeśli wypada w niedzielę, adoracja przeniesiona jest na poniedziałek. Natomiast w grudniu odbywa się w świętych Młodzianków, męczenników z
Betlejem.

 

 

WIELKA NOWENNA WYNAGRADZAJĄCA ZA GRZECHY
PRZECIWKO ŻYCIU

Comiesięczna adoracja wpisana jest w inicjatywę „Wielkiej Nowenny Wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu”, która będzie trwała 9 lat i zakończy się 12 grudnia 2031 roku w 500 rocznicę powstania obrazu Matki Bożej z Guadalupe. Celem nowenny jest zwrócenie uwagi, że mamy do czynienia z szerokim i złożonym problemem braku szacunku wobec życia poczętego, zrodzonego i wymagającego od nas wysiłku i poświęcenia, często rezygnacji z własnych planów; nie brakuje również odniesień do życia wiecznego. Ze względu na ciężkość tych grzechów oraz ich powszechność, powinniśmy poprzez modlitwę przebłagalną zadośćczynić Bogu oraz duchowo przygotować się do tego wydarzenia. Zbliżający się jubileusz jest doskonałą okazją aby utrwalić oraz rozszerzyć ideę wynagradzania grzechów przeciwko życiu. Zapraszam do zapoznania się z 9 letnim nabożeństwem oraz włączenia się do dzieła ekspiacyjnego. Wielkiej Nowennie Wynagradzającej towarzyszyć będą hasła na poszczególne lata, które zostały zaczerpnięte z Pisma Świętego.

NA CZYM POLEGA WNW I JAK SIĘ DO NIEJ WŁĄCZYĆ?

Wielka Nowenna Wynagradzająca za grzechy przeciwko życiu polega na podjęciu choćby 15 minutowej „Adoracji Wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu” jeden raz w miesiącu. Istotą tego nabożeństwa jest milcząca obecność przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie (choćby ukrytym w tabernakulum), 25 dnia każdego miesiąca (lub 26 lub we wspomnienie Świętych Młodzianków, Męczenników z Betlejem) oraz wzbudzeniu przebłagalnej intencji. Dzień ten został wybrany dla upamiętnia Wcielenia Syna Bożego oraz przypomnienia, że każde życie jest święte i pochodzi od Boga.

Zapraszam parafie, zakony, osoby duchowne, konsekrowane oraz świeckie do przystąpienia do tej akcji przebłagalnej. Będzie można to zrobić w następujący sposób:
1. Indywidualnie podjąć „Adorację Wynagradzającą za grzechy przeciwko życiu” 25 dnia każdego miesiąca (lub zgodnie z opublikowanym harmonogramem).
2. Proboszczowie, kustosze, przełożeni zakonów mogą w dowolnym czasie i na wybrany przez siebie okres włączyć swoje wspólnoty do tego dzieła i w swoich świątyniach/kaplicach
wprowadzić „Adorację Wynagradzającą za grzechy przeciwko życiu” w 25 dniu miesiąca (lub zgodnie z opublikowanym harmonogramem). Cechą „Adoracji Wynagradzającej” jest to, że
w każdym momencie mogą odstąpić od tego nabożeństwa.
3. Proboszczowie, kustosze, przełożeni zakonów mogą w dowolnym czasie włączyć się do „Wielkiej Nowenny Wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu” i w swoich
świątyniach/kaplicach wprowadzić „Adorację Wynagradzającą za grzechy przeciwko życiu” 25 dnia każdego miesiąca (lub zgodnie z opublikowanym harmonogramem). Wówczas
prosimy, aby kontynuować ją do 25 listopada 2031 roku i zakończyć WNW 12 grudnia 2031 roku uroczystą Mszą Świętą.
4. Kapłanów zachęcam do odprawienia „Mszy Świętej Wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu” w dniu „Adoracji Wynagradzającej” zgodnie z harmonogramem. Świeckie osoby mogą
zamawiać takie intencje.

JAKIE SĄ HASŁA I INTENCJE NA KAŻDY ROK?

Wielka Nowenna Wynagradzająca za grzechy przeciwko życiu co roku będzie się odbywała pod innym hasłem oraz będzie zachęcać do czynienia pokuty za różne rodzaje grzechów.
Odbywać się będzie w następującym porządku:

I. Rok 2022/23, Starajcie się naprzód o królestwo Boże a wszystko będzie wam dodane. Mt 6,3
Boże Królestwo przyszło do nas poprzez narodzenie Jezusa Chrystusa. Świętość małżeństwa Józefa i Maryi była konieczna dla zrealizowania się Bożych zamiarów. Tak jest również
dzisiaj. Ojciec Niebieski powołał instytucję małżeństwa oraz rodziny a Jego wolą jest działać poprzez ludzi, którzy zupełnie Mu się oddali. Potrzebna jest więc uległość i zaufanie bożym
planom i przykazaniom na wzór Józefa i Maryi. W ten sposób można budować Królestwo Boże na ziemi.

W tym roku będziemy zadośćuczynić za grzechy, które uderzają w sakrament małżeństwa i rodzinę.

Rodzina jest miejscem, w którym przygotowujemy się do życia, najpierw doczesnego a potem wiecznego.

ROZWAŻANIE – LUTY 2023

ROZWAŻANIE – MARZEC 2023

ROZWAŻANIE – KWIECIEŃ 2023

ROZWAŻANIE – MAJ 2023

ROZWAŻANIE – CZERWIEC 2023

ROZWAŻANIE – LIPIEC 2023

ROZWAŻANIE – SIERPIEŃ 2023

ROZWAŻANIE – WRZESIEŃ 2023

POSUMOWANIE 2023

II. Rok 2023/24, Powołał mnie Pan już z łona mej matki. Iz 49,1
Wynagradzać będziemy za wszystkie praktyki, które godzą w świętość i godność życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

ROZWAŻANIE – LISTOPAD 2023

ROZWAŻANIE – GRUDZIEŃ 2023

ROZWAŻANIE – STYCZEŃ 2024

ROZWAŻANIE – LUTY 2024

ROZWAŻANIE – MARZEC 2024

ROZWAŻANIE – KWIECIEŃ 2024

ROZWAŻANIE – MAJ 2024

III. Rok 2024/25, Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego. Mt 18, 10
Rok zadośćuczynienia za grzechy zgorszenia, deprawacji i wszelkiego rodzaju nadużycia wymierzone przeciw dzieciom i młodym ludziom, np. poprzez programy edukacyjne,
prawodawstwo które jest krzywdzące dla dzieci i młodzieży, dawanie złego przykładu, brak właściwej opieki wychowawczej itd

IV. Rok 2025/26, Ja sam ożywiam, Ja sam uzdrawiam. Pwt 32,39
Wynagradzać będziemy za krzywdy i zranienia w wyniku których inni stracili nadzieję, sens swojego życia, przebłaganie za tych, którzy wpadli w nałogi, brawurowo narażają się na utratę
swojego życia, za samookaleczających się, podejmujących próby samobójcze itd. 

V. Rok 2026/27, Ja Jestem drogą, prawdą i życiem. J 14,6
Rok poświęcony wynagradzaniu za osoby, które sprawują władzę, że nie zawsze kierowali się bożym prawem, nie sprzeciwiali się wyzyskowi, korupcji, konfliktom, niesprawiedliwości itp.
Będziemy również modlić się, aby zrozumieli, że każda władza ma charakter służby.

VI. Rok 2027/28, Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. 1 J 5, 11
Rok ten poświęcamy wynagradzaniu za niszczenie świątyń i miejsc poświęconych, profanacje komunii świętej, rugowanie wiary oraz rozpowszechnianie błędnych nauk, okultyzmu etc.
Będziemy się modlić za nieprzyjaciół kościoła.

VII. Rok 2028/29, Strzeż pilnie swego serca, bo życie ma tam swoje źródło. Prz 4,23
Podejmiemy zadośćuczynienie za grzechy powstające w sercu kościoła, za tych, którzy upowszechniają błędy, przeinaczają dogmaty wiary, doprowadzają do rozłamów itd.
Przepraszać będziemy za zgorszenie i milczącą zgodę na takie działanie oraz akty apostazji. 

VIII. Rok 2029/30, Do życia wiecznego zostałeś powołany. 1 Tm 6, 12
Rok poświęcony wynagradzaniu za osoby, które są obojętne na sprawy zbawienia i zdobycia życia wiecznego, odkładają czas nawrócenia, pogardzają religią, są zatwardziali w grzechach.

IX. Rok 2030/31, Udzielę wam ducha mego abyście ożyli. Ez 37,14
Wynagradzanie za wszelkiego rodzaju krzywdy jakie doznały ofiary przemocy, niesprawiedliwości, prześladowań, wojen. Będziemy również prosić aby krzywdziciele się
opamiętali i naprawili zło a ich ofiary potrafiły przebaczyć i znalazły pełnię życia w radości. 

PRZESŁANIE MARYI – MATKI DAWCY ŻYCIA

Matka Boża objawiając się św. Juanowi Diego, pomiędzy 9 a 12 grudnia 1531 roku mówiła:

Mój drogi synu, musisz wiedzieć, że ja jestem Maryją Dziewicą, matką Boga Prawdziwego,
który jest dawcą życia, Stwórcy wszystkich rzeczy. Pana nieba i ziemi, który jest wszechobecny. Pragnę aby został wybudowany tu kościół, w którym jako wasza najbardziej miłosierna Matka okażę moją miłość i współczucie, które odczuwam dla miejscowych oraz dla tych, którzy mnie kochają i poszukują, dla wszystkich, którzy błagają o moją ochronę i którzy wzywają mnie w swoich trudach i cierpieniach. Wysłucham ich płaczu i błagań bym mogła dać im pocieszenie i ulgę.

Natomiast 12 grudnia 1531 roku, w dniu powstania wizerunku, powiedziała:

Posłuchaj i niech to co Ci powiem przeniknie Ci serce mój drogi synu. Nie bądź zmartwiony ani przygnieciony smutkiem, nie obawiaj się żadnej choroby i nie niepokój się. Czyż nie ma Mnie tutaj, Mnie, która jestem twoją Matką? Czyż nie jesteś pod Moją opieką? Czyż nie trzymam Cię w połach Mojego płaszcza? Czy jest coś jeszcze, czego potrzebujesz? 

Przez czas modlitwy i adoracji chcemy umocnić w naszych sercach zaufanie Jej Orędownictwu.

Poprzez lata Wielkiej Nowenny Wynagradzającej pragniemy przebłagać Pana Boga za grzechy
przeciw życiu i modlić się o nawrócenie.

Chcemy ukazać jak bardzo nam zależy, aby szanowane było każde życie i aby łaska Boża zrodziła się i pomnażała w sercach ludzi.

Pragniemy, aby pomnażało się grono tych, którzy zrozumieją, że zło przezwyciężać trzeba dobrem, że miejsce grzechu ma zająć dobro i miłość.

Maryja objawiając się w wielu miejscach, mówi o konieczności powrotu do Boga, Jego przykazań, podjęciu modlitw i ofiar. Aby odpowiedzieć na Jej wezwanie, musimy choć na chwilę oderwać się od świata. Dlatego zwracamy się do Jezusa, Jej Syna prawdziwie obecnego w Najświętszym Sakramencie. Milczymy, bo to nas dziś najwięcej kosztuje.

Anna Dudziak

Przewiń na górę